Ποιοι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης;

Άδεια σχολικής παρακολούθησης δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς. Βάσει Νόμου (Ν.4808/2021, άρθρο 38), προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής …

Ποιοι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης; Περισσότερα

Scroll to Top