Με πόσα ένσημα δικαιούμαι ταμείο ανεργίας;

Από 5 έως 12 μήνες κυμαίνεται η χρονική διάρκεια επιδότησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας των δικαιούχων πριν από τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, αλλά και τον αριθμό επιδομάτων που είχαν λάβει κατά την περασμένη τετραετία. Το επίδομα ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνδέεται κατά βάση με τα ένσημα που έχει κάποιος το διάστημα που προηγείται της αίτησης. Πόσα ένσημα (βλ. πώς μπορείτε να βρείτε τα ένσημά σας online) και πόσες ημέρες εργασίας χρειάζονται, όμως, για να πάρετε το επίδομα ανεργίας;

Καταρχήν, Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται σε αιτούντες – πρώην μισθωτούς, εφόσον:

  • Καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας (εξαιρούνται όσοι αποχώρησαν οικειοθελώς)
  • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (δεν απασχολούνται υπό καμία έννοια και είναι διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
  • Έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Τί ισχύει με τα ένσημα για το επίδομα ανεργίας;

Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά, υπάρχουν δύο συνθήκες:

  1. Τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή 100 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι μέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησης.
  2. Τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας ή 180 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι μέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

Τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή 100 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δεν πρέπει επίσης να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας πάνω από 400 ημερήσια επιδόματα. Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από 400 ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 400 ημερησίων επιδομάτων.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση υποβάλλεται αφού πρώτα έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η δε αίτηση μπορεί να υποβληθεί ως εξής:

  • Είτε ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΟΑΕΔ ή μέσω του gov.gr.
  • Είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

Σημαντική σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό πρoϋποθέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς ανανεώνω την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ;

Scroll to Top